Kommunens kostnader, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 092 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 52:a lägsta i landet med 56 035 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.