Andel förtidspensionärer, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 033 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.