Andel företagare, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 033 invånare. Värdet för andel företagare är det femte lägsta i landet med 4,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.