Andel företagare, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare. Värdet för andel företagare är det näst lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.