Förvärvsfrekvens, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 10 088 människor (2018). Landarealen är 345 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.