Andel högutbildade, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 092 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 28:e lägsta i landet med 13,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.