Andel högutbildade, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 35:e lägsta i landet med 14,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.