Andel högutbildade, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 099 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 32:a lägsta i landet med 13,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.