Skattesats, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 099 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Surahammars kommun till 33,19 procent, vilket var den 123:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.