Befolkningsökning, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 092 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Surahammars kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.