Befolkningsökning, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 033 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Surahammars kommun den 81:a lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.