Befolkningsökning, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Surahammars kommun den 59:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.