Kommunens skatteintäkter, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 371 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 483 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.