Andel förtidspensionärer, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 371 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 43:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.