Andel företagare, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 393 människor (2019). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.