Andel företagare, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 366 invånare. Värdet för andel företagare är det 89:e högsta i landet med 7,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.