Förvärvsfrekvens, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 429 människor (2018). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.