Andel högutbildade, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 366 invånare. Värdet för andel högutbildade är det artonde lägsta i landet med 12,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.