Andel högutbildade, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 429 människor (2018). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.