Andel högutbildade, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 371 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjuttonde lägsta i landet med 12,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.