Befolkningsökning, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 366 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Skinnskattebergs kommun den 44:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.