Kommunens skatteintäkter, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 894 människor (2019). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.