Kommunens skatteintäkter, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 998 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 816 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.