Största offentliga arbetsgivare, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 816 människor (2018). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.