Andel företagare, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 867 invånare. Värdet för andel företagare är det 90:e högsta i landet med 7,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.