Förvärvsfrekvens, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 816 människor (2018). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.