Andel högutbildade, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 998 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.