Skattesats, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 894 människor (2019). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.