Skattesats, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sala kommun till 33,19 procent, vilket var den 114:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.