Befolkningsökning, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 894 människor (2019). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.