Medelålder, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 867 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.