Invånare i kommunen, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 816 människor (2018). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.