Invånare i kommunen, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 998 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 113 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.