Invånare i kommunen, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 867 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 113:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.