Invånare i kommunen, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 894 människor (2019). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.