Kommunens skatteintäkter, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 85:e högsta i landet med 48 764 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.