Kommunens skatteintäkter, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 690 människor (2019). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.