Andel förtidspensionärer, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 795 människor (2018). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.