Andel förtidspensionärer, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 729 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.