Andel företagare, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 690 människor (2019). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.