Andel företagare, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.