Förvärvsfrekvens, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 795 människor (2018). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.