Andel högutbildade, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare. Värdet för andel högutbildade är det artonde lägsta i landet med 13,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.