Skattesats, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 795 människor (2018). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.