Skattesats, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 517 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Norbergs kommun till 33,54 procent, vilket var den 143:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.