Befolkningsökning, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 5 690 människor (2019). Landarealen är 420 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.