Befolkningsökning, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 729 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Norbergs kommun den 50:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.