Befolkningsökning, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 517 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Norbergs kommun den femtonde lägsta i landet med −3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.