Medelålder, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 729 invånare. Värdet för medelålder är det 68:e högsta i landet med 45,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.