Medelålder, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare. Värdet för medelålder är det 67:e högsta i landet med 45,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.