Invånare i kommunen, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 714 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 25 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.