Invånare i kommunen, Norberg

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och har 5 517 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 23:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.