Kommunens kostnader, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 71:a högsta i landet med 66 904 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.