Kommunens kostnader, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 745 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 52:a högsta i landet med 65 964 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.