Kommunens kostnader, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 762 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 46:e högsta i landet med 71 927 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.