Kommunens skatteintäkter, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 69:e lägsta i landet med 44 953 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.