Anställda i kommunen, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för anställda i länet är det 57:e lägsta i landet med 721 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.