Största privata arbetsgivare, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Största privata arbetsgivare är Gnutti Carlo Sweden AB med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.