Andel förtidspensionärer, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 80:e högsta i landet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.