Andel förtidspensionärer, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 8 667 människor (2018). Landarealen är 203 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.