Förvärvsfrekvens, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 63:e lägsta i landet med 77,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.