Andel högutbildade, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.